Banking

கூகுள் நிறுவனத்தின் புதிய அறிவிப்பு | ஈக்விடாஸ் சிறிய நிதி வங்கியுடன் புதிய சேவைகள் தொடக்கம்

கூகுள் நிறுவனத்தின் புதிய அறிவிப்பு | ஈக்விடாஸ் சிறிய நிதி வங்கியுடன் புதிய சேவைகள் தொடக்கம்

 கூகுள் நிறுவனத்தில் திடீர் முடிவின் காரணமாக இந்தியாவில் இருக்கும் வங்கிகள் பாதிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. ஆனால் இந்தியாவில் ஆன்லைன்...

Continue reading...