பங்கு சந்தை என்றால் என்ன? (Learn Stock Market in Tamil)

பங்கு சந்தை என்றால் என்ன? (Learn Stock Market in Tamil)

பங்குச்சந்தை என்றாலே அதில் நஷ்டம் ஏற்படும் என்று காலம் சென்று தற்போதைய காலகட்டத்தில் பங்குச்சந்தையில் அனைவரும் முதலீடு செய்வதற்கு தயாராகி...

Continue reading...

IPO என்றால் என்ன?

IPO என்றால் என்ன?

IPO என்றால் என்ன? IPO என்பது ஆரம்ப பொது வழங்கல்(Initial Public Offering) எனப்படும். இதன்மூலம் பங்குச்சந்தைகளுக்கு முதன் முதலில் வரும்...

Continue reading...

உங்களின் முதல் முதலீடு எப்படி இருக்க வேண்டும்.

உங்களின் முதல் முதலீடு எப்படி இருக்க வேண்டும்.

 பங்குச் சந்தைக்கு நீங்கள் புதியவராக இருப்பின் உங்களின் முதல் முதலீடு வெற்றிகரமாக இருக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும். இதற்கு நீங்கள் டீமேட்...

Continue reading...

ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்களை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது?

ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்களை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது?

பங்குச்சந்தைக்கு நீங்கள் புதியவராக இருந்தாலும் அல்லது முதன்முதலில் பங்குச்சந்தை என்றால் என்ன? என்பதைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள ஆர்வம்...

Continue reading...

பங்கு சந்தையில் வர்த்தகம் தொடங்கும் முன் நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவைகள்:

பங்கு சந்தையில் வர்த்தகம் தொடங்கும் முன் நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவைகள்:

 பங்கு சந்தையில் வர்த்தகம் தொடங்கும் முன் நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவைகள்:   பங்குசந்தை என்பது ஒரு நாளில் பலகோடி பரிவர்த்தனை...

Continue reading...